10+ webdesign trends voor 2020

Bold fonts
Opvallende kleuren
Mouseover effects
SVG-animaties
Minimalistisch design
Open composities
Storytelling door motion design
Mobile first
Mobiel menu
Illustraties
Achtergrondvideo
3D-design

Google en Mozilla nog strenger op HTTPS

Met het oog op veiligheid en privacy heeft ook het internet de afgelopen jaren flinke stappen gezet. Het is dan ook geen geheim meer: HTTPS is dé norm als het gaat om websites. Google is al tijden een van de stuwende krachten achter de HTTPS-adoptie. Niet alleen deed ze dat door de bewustwording bij de gebruiker te verhogen (het groene slotje en later ook de waarschuwingen in Chrome wanneer een pagina niet beveiligd was), maar ook werd het gebruiken HTTPS een ranking-factor.

Ruim 90% van de websites werkt inmiddels correct met HTTPS en nu moet ook de laatste 10% de stap nog maken. Om dat te bereiken gooit Google nu opnieuw haar gewicht in de strijd: Chrome zal mixed content (HTTPS-sites, waarvan onderdelen nog als HTTP geserveerd worden) standaard gaan blokkeren in plaats van dat enkel het ‘groene schildje’ verdwijnt.